רציונליות – לא מה שחשבנו [חלק שלישי©]

הנוסח הסופי נמצא בספרי "מעבר לקשת זה כאן"

 

נקודת המוצא של צרכים וציפיות היא זו שנמצאת גם במהות הרציונליות. ההנחה שיכולת ניבוי ושליטה יביאו לביטחון קיומי, לוודאות ובעקבות זאת גם לאושר, הביאה לצורך בידיעה מוחלטת, חד-משמעית. כדי להשיג ידיעה כזו, פשוט ניסינו להתאים את המציאות לצרכים ולציפיות שלנו.
איך עשינו זאת?
הנחנו ש-:
– קיימת אמת אחת, מוחלטת, שאיננה תלויה בנו, והיא העיקרון שנמצא במהות העולם.
–  העולם מתנהל על-פי העיקרון הזה. האמת הזו מסבירה את העולם, ההסבר הוא ברור, חד-משמעי, סיבה-תוצאה הכרחיים.
– אנחנו יכולים להשיג את הידיעה הזו. [בסתירה לעובדה הפשוטה, גם אם מצערת, שאנחנו, כמו כל בעלי-החיים, לא יכולים לתפוס את כל רצף המציאות ולדעת הכל – ראו חלק שני תודעה, ידיעה ועיבוד מידע ].
– ידיעה וודאית ומוחלטת זו משמעה יכולת ניבוי מוחלטת.
ההנחות הללו נשענות על ההנחות ש-:
– קיים טוב מושלם, מוחלט.
– הטוב הזה אכן יכול להתממש.
– מימוש הטוב תלוי ביכולת לשלוט בעולם.
איך מימשנו את ההנחות הללו ?
פשוט מאוד. המצאנו חוקי חשיבה שיכולים לממש אותן, קרי: להביא לידיעה וודאית ומוחלטת, חד-משמעית, ליניארית בדמות סיבה-תוצאה הכרחיים. בחרנו להתעלם מנתוני החושים ומהידיעה הישירה, האינטואיטיבית, כמקור מידע [כי חושים יכולים גם לתעתע, והמידע שהידיעה הישירה מעבירה לא ניתן להסבר ולפירוק ולניתוח ליניארי של סיבה-תוצאה], והפכנו את התודעה שלנו, שהיא תבונה וידיעה ישירה, אינטואיטיבית גם יחד, לתבונה בלבד.
ולא רק זאת – גם את התבונה כבלנו לעיבוד מידע על-פי כלים מאוד מובנים. מכל הכלים שהיו לנו: חושים, דמיון, אינטואיציה, מחשבה, מישורי תודעה אחרים [כמו שאמאניות]- קבענו שכלי הידיעה הם חוקי חשיבה בלבד. אפילו לא חשיבה, אלא חוקים שעל פיהם אנחנו אמורים לחשוב. כלומר – אמרנו לתבונה באיזה אופן ועל-פי מה עליה לקלוט ולעבד נתונים.

חוקי החשיבה הללו מקורם בפרמנידס, במאה ה-5 לפנה"ס ביוון [אם כי אריסטו, במאה ה-3 לפנה"ס, הוא זה שמבסס אותם]. אלו הם חוקי הזהות והסתירה:
חוק הזהות
– דבר תמיד זהה לעצמו. A=A
חוק הסתירה – לא ייתכן שדבר יהיה וגם לא יהיה.( A ^ ~ A) ~ . ובניסוח אחר: או – או : אין אפשרות שלישית של "לא זה ולא זה". A v ~A [חוק השלישי הנמנע]
המאפיין חוקים אלו: דואליות דיכוטומית של או-או, ומהלך חשיבה ליניארי: עוקב, רציף. המערך החשיבתי של התרבות המערבית מבוסס על שני חוקי חשיבה אלו.

דואליות דיכוטומית זו של או-או תואמת את אינסטינקט הפחד: הילחם או ברח. אין אופציות אחרות.

מהי הרציונליות

חוקים אלו, יחד עם ההנחות הראשוניות שהנחנו בדבר קיומה של אמת אחת, מרכיבים את הגדרת הרציונליות:
הגישה הרציונלית מניחה קיום עקרון [שמבוסס על חוק הזהות והסתירה] שנמצא בבסיס כל הדברים, ניתן להכרה, ומסביר הכל – ומניחה כי התבונה האנושית מתנהלת אף היא לפי אותו עקרון.
תוקף האמת הוא בהכרה, בשכל, ולא בניסיון החושני. הניסיון החושני יכול להיות רק גירוי להפעלת ההכרה, אבל החושים לא מעבירים מידע אמין. ההנחה הבסיסית היא שקיימת אמת מוחלטת, היא מושלמת ואינסופית, ולכן היא קודמת לסופי ומתנה את קיומו. לכן הדרך האחת והיחידה לידיעה וודאית היא דדוקציה: לדעת מהו השלם, ואז אפשר לגזור ממנו את החלקים המרכיבים אותו. כאן הידע הוא מוחלט.
כך, קבענו שהעולם הוא בעל מבנה אחיד, מסודר ויש בו אמת מוחלטת – או-או, ושהמהלך החשיבתי שמביא לידיעת האמת צריך להיות רציונלי, ליניארי, עוקב: סיבה-תוצאה הכרחית.

המונח "רציונליות" עצמו נוצר מתישהו בימי-הביניים על-ידי הכנסיה הנוצרית, שניסתה להוכיח את מציאות האלוהים בדרך חשיבתית, לא אמונית, ולצורך כך גייסה לעזרתה את אפלטון ועולם האידיאות שלו. [זהו הניאו-פלטוניות – שימוש בהשקפה האפלטונית הגורסת כי במהות נמצאת אידיאת הטוב, והעולם נובע ממנה. הנצרות אימצה זאת, כאשר היא הופכת את אידיאת הטוב לאלוהים.]
שורש המילה "רציונליות" מצוי בלטינית. Ratio פירושו סיבה. זוהי סיבה במובן של וודאות מוחלטת, דדוקציה, כיאה לכללי חשיבה שמעוגנים בחוק הזהות והסתירה, ואשר נועדו לתת תשובה מוחלטת, חד-משמעית, לעולם ולחיינו. מכאן ואילך המושג הזה קיים בתרבות המערבית כמציין חשיבה מתמטית, אובייקטיבית [בלתי-תלויה באדם], מדעית, משוחררת מכל רגש ואמונה.
ואולם – Ratio נגזר מ- Reckoned [השורש reri ], שמשמעו לשער, להניח, להביע דעה. לשער, להניח – כאן כבר מעורבת התודעה האישית, שהרי לשער ולהניח אלו תכנים של התודעה שלנו. הם לא מצויים בעולם. זהו למעשה אופן אחר לתאר את חוקי החשיבה שהמצאנו. כי להמציא כלל חשיבה ; חוק, משמע: להניח הנחת יסוד.
חוקי החשיבה שלנו הם הנחות יסוד, קרי: אכסיומות.
המושג "אכסיומה" מוגדר כהיגד או הצהרה שמתייחסים אליה כאל היותה מבוססת, מקובלת, או מוכחת מעצמה כאמיתית. המקור הוא מיוונית: Axioma = מה שנחשב למתאים ; וזה מקורו ב- Axios = ראוי, שווה [Worthy ] . "מה שנחשב למתאים" או "ראוי" – כאן מעורבת בחירה והכרעה. בחירה והכרעה מונחים על-ידי ציפיות וצרכים. וציפיות וצרכים נמצאים בתודעה שלנו. לא בעולם.
אם כן – העובדה שחוקי החשיבה של הרציונליות הם אכסיומה מעידה על כך שהם תוצאה של ציפיות שלנו מן העולם: אנחנו בחרנו בהם כדי שיהוו את הבסיס להתייחסות קוגניטיבית שלנו למציאות.
למעשה – חוקים אלו אינם עומדים בקריטריונים שאנחנו עצמנו קבענו שישמשו כאמצעי ידיעה בדוקים ומהימנים; הם לא אובייקטיביים. שהרי הציפיות נמצאות בתודעה, הן לא נמצאות בעולם.

יתרה מכך: בהקשר הזה של בחירה והכרעה יש כאן משהו עוד יותר מעניין:
חוקי הרציונליות עונים למעשה על הגדרה אחרת, שונה לחלוטין ממה שהתכוונו לו: הם עונים על הגדרת אמונה. ההגדרה המילונית לאמונה היא קבלה שמשפט הוא אמיתי או שמשהו קיים ; משהו שמישהו מקבל כאמיתי או כקיים ; דעה או שיכנוע שמחזיקים בה חזק – ביטחון שכך הם פני הדברים ללא הוכחה כלשהי. מילת המפתח היא – קבלה. לקבל משמעו לבחור – ולהכריע. ביטחון שכך הם פני הדברים – התחושה הזו מקורה בציפייה מסויימת שיש לנו לגבי משהו. לקבל משהו כאמיתי או כקיים ללא הוכחה כלשהי – זוהי הנחת אכסיומה. ואכן, חוקי הזהות והסתירה של פרמנידס מתקבלים בחיזיון דתי מרהיב, בו האלות מגלות לו על "ליבה של האמת המעוגלת היטב".
הרציונליות, אם כן, היא סוג של אמונה בדבר התנהלות העולם כמערכת סיבתיות ליניארית, חד-ממדית, שטוחה, הפועלת בממדים מוגדרים, בעלת קשרי גומלין מוגדרים ומוחלטים וחד-ערכיים בין סיבה לתוצאה.

כל הנתונים הללו מתלכדים לכלל התמונה הבאה:
מאחר והציפיות שלנו הן שנוכל לדעת כדי לנבא ולשלוט, והן נובעות מצורך שמקורו בפחד הישרדותי, ומאחר ותחושות פחד וחרדה נמצאים במוח הרגשי [באמיגדלה שבמערכת הלימבית] אשר מקושר ישירות לקורטקס הפרה-פרונטלי [שהוא המוח ההגיוני ומעבד-העל של המוח], משמעות הדבר –
הרציונליות היא למעשה תוצר של מוח היונקים הקדום, של המוח הרגשי, [כי הוא זה שדחף לנסות ולהגיע לידיעה מושלמת], וככזו היא נשלטת על-ידו, וכל עיסוקה הוא טיפול בפחד הזה. בניסוח אחר: הרציונליות במהותה היא רגשית, לא תבונית. [תבונה היא יכולת לעבד נתונים. איך לבחור אותם ואיך לעבד אותם – זה כבר תלוי בנו].

איך כל זה מתיישב עם ההסבר המוחלט, החד-משמעי, האובייקטיבי שרצינו שהרציונליות תיתן לעולם ולחיינו, כאשר נראה שהרציונליות היא סוג של אמונה, שהיא בכלל רגשית ולא תבונית ?
אז זהו. שזה לא מסתדר כלל מבחינה הגיונית. והסתירה הזו טמונה כבר במהות הטיעון הרציונלי.
אמרנו שהרציונליות היא אכסיומה, שנועדה לענות על צורך מסויים. להניח הנחה שקיים משהו, ואז לצאת ולחפש אחריו – הדבר הזה מכונה בלוגיקה "הנחת המבוקש", וזהו כשל לוגי בסיסי ששומט את הקרקע מכל טיעון שמנסה להתבסס עליו. והרי זה הגיוני: אם אנחנו רוצים לדעת אם דבר מסויים אכן קיים, יש לצאת ולחפש בתוך ועל-פי הנתונים הקיימים, ולא להניח שהוא קיים, ואז לצאת לחפש אחריו ולנסות למצוא "הוכחות" שיוכיחו זאת. לעשות כן זה כמו לצייר עיגול מטרה, ולתקוע את החץ ידנית במרכז.
וכאן, ברציונליות – עשינו בדיוק את זה: הנחנו שיש אמת מוחלטת, ואז יצאנו לחפש אחריה, וכדי שנוכל למצוא אותה – המצאנו את חוקי הזהות והסתירה שלכאורה מאשרים את קיומה. וזה לא הגיוני !
אז כעת יש עוד תהייה: נוסף לכל, רציונליות זה לא היגיון ? 

ההבדל בין רציונליות להיגיון

המושג "לוגיקה" מקורו במושג היווני "לוגוס". לפני הרקליטוס לוגוס היה כל דבר שנאמר או נכתב: פקודה, הסכם, פרק בספר. משמעות שנייה היתה שם טוב או ערך. להיות בעל לוגוס פירושו היה להיות בעל שם טוב. בתקופת הרקליטוס, מאה 6-5 לפנה"ס, הלוגוס מקבל גם מובן של סיבה [לוגוס של משהו], חוקיות, ושל משמעויות מתמטיות: מידה, יחס מתמטי [פרופורציה], ומכאן – עיקרון, כלל שמסביר משהו. בימי אפלטון הלוגוס מקבל משמעות של תבונה שנעוצה באכסיומות חוקי הזהות והסתירה. אריסטו הוא זה שמתאר את הלוגוס כמכשיר, כלי לחשיבה – Organon, ומייסד את הלוגיקה כתחום נפרד בתוך הפילוסופיה. מכאן ואילך אנו מזהים לוגיקה עם רציונליות.
היגיון
ההיגיון הוא הסקת מסקנה המתחייבת מנתונים ללא הנחות מוקדמות. הנתונים הם כפי שהם, והם מתנהלים על-פי חוקיות פנימית שלהם. זהו הלוגוס של הרקליטוס. כאשר המלכה הלבנה מציעה לעליסה ריבה, עליסה, שאיננה רוצה בכך, מתחמקת בנימוס ואומרת שהיום היא לא רוצה ריבה. "לא היית מקבלת אותה גם אילו רצית", עונה לה המלכה. "הכלל הוא – ריבה מחר וריבה אתמול, אך לעולם לא ריבה היום". עליסה, שלא רוצה לאבד את האופציה לריבה, מערערת ואומרת ש"מוכרח לבוא פעם זמן ל'ריבה היום'". והמלכה בשלה: "לא, אי-אפשר. הכלל הוא ריבה אחת ליומיים. היום אף פעם לא יהיה יומיים". [לואיס קרול, עליסה בארץ המראה, תרגום: אוריאל אופק] אם חושבים על כך, הרי שלשיטתם הדברים נשמעים הגיוניים. על-פי הנתונים שהוצגו מתחייבת המסקנה שאכן, היום אף פעם לא יהיה יומיים. התוצאה – אין ריבה אף-פעם.

אבל – הידע המתקבל מהסקת המסקנה איננו בהכרח ידע שמאפשר ניבוי לשם שליטה. אנחנו אמורים לזהות את החוקיות, להכיר אותה, ולהסיק ממנה במידת הצורך מסקנות אופרטיביות. אנו מזהים הרים שהם הרי-געש, והם מתפרצים מעת לעת. הידע הזה לא נותן לנו יכולת לשלוט בהתפרצות. המסקנה האופרטיבית היא לא לגור למרגלות הר געש, או, כאשר הוא מראה סימני התפרצות – לזהות זאת ולברוח.

אלא שלא פעם אנו מערבים בתהליך הסקת המסקנה גורמים נוספים כמו ציפיות, רצונות, תקוות, ואז המסקנה כבר איננה רק מתוך ועל-פי הנתונים והחוקיות שעל-פיה הם מתנהלים, אלא גם על-פי מה שהיינו רוצים שהתשובה תהייה. כאשר זה קורה – ההיגיון הפסיק להיות היגיון נטו, הלוגוס של הרקליטוס, והופך להיות המכשיר של אריסטו. אנחנו משתמשים במושג ההיגיון של אריסטו: מכשיר שהוא מערכת כללי חשיבה שנקבעו לצורך הסקת מסקנות מנתונים, המערבים בתוכם גם צרכים, ציפיות, ואכסיומות. ואם אנחנו קבענו מהו המכשיר, אנחנו גם יכולים להחליט איך ומתי להשתמש בו, אם בכלל. זה בדיוק מה שעשינו עם המכשיר שלנו, שהוא הרציונליות. הרציונליות היא מארג של היגיון ואיגיון.
במצבים מסוימים, אנחנו בוחרים לא להתייחס לתוצאות הגיוניות מסויימות במידה והן לא עונות לציפייה שלנו, כמו במקרה של "הנחת המבוקש", או לידע ולניסיון המעשיים היומיומיים שלנו.
ספוק, ב"מסע בין כוכבים", מגיב לא פעם על החלטות הצוות ואומר: "זה לא הגיוני" Logical . ברור שחברי הצוות, וקפטן קירק בראשם, הם רציונליים. אבל ההחלטות אינן בהכרח לוגיות כי הן לא נגזרות מהנתונים כפי שהם, אלא מערבות בתוכן רגשות. וזה לא מפליא, כי הרציונליות, כפי שראינו, היא סוג של רגש.

למה אנחנו לא הגיוניים

ההבדל בין רציונליות להיגיון הוא ההבדל בין קליטה ועיבוד מידע על-פי הנחות מוקדמות [שמערבות בתוכן ציפיות] לבין קליטה ועיבוד מידע ללא הנחות מוקדמות; בין מוח רגשי [מערכת לימבית] לתבונה [קורטקס פרה-פרונטלי]. היגיון הוא התבוננות בנתונים כפי שהם, קליטה ועיבוד תבוני של הנתונים ללא הנחות מוקדמות, בהתאם למערכת בה הם נמצאים, והסקת מסקנות בהתאם.
אנחנו לא הגיוניים כי לא תמיד ההיגיון עונה על הצרכים והציפיות שלנו בדבר התשובה המוחלטת והחד-משמעית שאנחנו רוצים לקבל. זו הרי המשמעות של רציונליזציה: לסדר את המציאות כפי שנוח לנו: להתאים את המציאות לצרכים ולציפיות. דוגמה בולטת היא הדיסוננס הקוגניטיבי: להביא את חיינו למצב של התאמה בין מצבים סותרים. כאשר עמוק בתוכינו אנחנו יודעים [ידיעה ישירה] שיש בעייה, המוח הרגשי מנסה להעלים את המצב הזה, כי קשה לנו לחיות עם סתירות. [דוגמה אחרת היא הפיזיקה הניוטונית, שעושה אידיאליזציה של המציאות].

באמצעות הרציונליות והרציונליזציות למיניהן יצרנו למעשה עולם נפרד מהמציאות שנתונה לנו ואנחנו חיים בתוכו. זהו העולם של קאנט: עולם סגור, סטטי. קאנט אומר: אנחנו לא יכולים להכיר את המציאות כפי שהיא, אלא רק את האופן בו אנחנו תופסים אותה. האופן הזה הוא מבנה של סיבתיות וקשרי גומלין, והוא אפריורי ולא תלוי בנו. ככה אנחנו בנויים. גם אם העולם מתנהל באופן לא רציונלי, גם אם אין בו סיבתיות הכרחית [כפי שהראה דייויד יום], אותי זה לא מעניין. אני יכול לתפוס אותו רק באופן רציולי-ליניארי, חד-ממדי, שטוח.

היתרונות ברורים. בעולם כזה אנחנו יכולים לשלוט. אלא שאנחנו יכולים לחשוב כל מה שאנחנו רוצים. גם על פילים ורודים שחובשים כובע בוקרים לראשם ושותים בירה קרה בפאב. זה עדיין לא אומר שבמציאות יש דבר כזה. ומה שקובע, בסופו של דבר, זה מה שיש במציאות, בין אם זה מוצא-חן בעינינו בין אם לאו. הרציונליות לא פותרת לנו כלום, כי כל ההנחות שהנחנו וחוקי החשיבה שהמצאנו לא קיימים בעולם, והעולם לא מתנהל לפיהם [כפי שהחיים מלמדים אותנו, וגם פיזיקת הקוואנטים והכאוס מאשרים זאת כיום.]

כמו שאומר ג'ון לנון: "החיים הם מה שקורה לך בשעה שאתה עסוק בלתכנן תכניות אחרות".

לא רק זאת – אנחנו ממש לא בנויים ככה, ומבנה התבונה כרציונליות איננו אפריורי, כטענת קאנטאנחנו בחרנו להסתכל על העולם באופן הזה, כ-או-או, ולכן אנחנו במלחמה מתמדת עם העולם: מנסים להתאים אותו לצרכים ולציפיות שלנו. לכן הפער בין הרצוי למצוי, ולכן אנחנו כל הזמן בחווית חסר ואין ופחד. וזהו היפוכו של האושר. אנחנו מאוד רצינו לשלוט בעולם – ובפועל הפכנו לנשלטים על-ידי הצרכים והציפיות והפחדים שלנו. יצאנו לבקש מלוכה – ומצאנו אתונות.
אבל התמונה לא כל כך קודרת. כי אם אנחנו בחרנו – אנחנו יכולים לבחור אחרת. כיום הצורך בהישרדות – ניבוי ושליטה – מכתיב את סדר היום של התבונה. אבל אפשר גם אפשר להכתיב לה סדר-יום אחר,הגיוני.

על תוצאות הדפוס הרציונלי-הישרדותי בחיי היומיום ועל האפשרות שלנו להכתיב לתבונה סדר-יום הגיוני – בהמשך.

    

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

תגובות

 • שפי  ביום אוקטובר 6, 2006 בשעה 12:56 pm

  "… ומאחר ותחושות פחד וחרדה נמצאים במוח הרגשי [באמיגדלה שבמערכת הלימבית] אשר מקושר ישירות לקורטקס הפרה-פרונטלי [שהוא המוח ההגיוני ומעבד-העל של המוח], משמעות הדבר –…"… הפיסקה הזאת מוכיחה את מה שהרגשתי ישר מהמשפט הראשון של רשימתך, שהאקסיומה, אם כבר נקטת במושג הזה, שהאפריורי שלך זה הפרוידיזם. ואני לא בטוח שאת בדרך להתגבר על זה, אולי את כבר מובנית בתוך.

  גם אני מצטט לפעמים את השורה הזאת של לנון, אבל בהקשר, אי אפשר לעשות ממנה תורה, היא כמו דמות במחזה שיש בו הרבה דמויות… גם את לנון עצמו היא רחוקה מאוד מלמצות… אפילו את שירתו היא רחוקה מלמצות… ואולי במקום אחר ציטטת את זורבה, כלומר את הדמות הזאת, שהיא רק דמות אחת באותו ספר…

  "קבענו שכלי הידיעה הם חוקי חשיבה בלבד"… מי הם האנחנו האלה שאת מדבררת אותם כמעט בכל משפט? דומני שרוב הציבור צורך מוזיקה ומושפע ממוזיקה – ובכלל מאמנות – הרבה יותר מאשר מאקדמיה, שהיא בסך-הכל טפילה של המוזיקה-אמנות. קאמי הבין את זה מצוין, ובחירה בקאמי כנושא לדוקטורט מעידה על טעם טוב. אז לכי עם זה, עם הטעם, הניחי לאנחנו האלה… לנון זה קודם-כל מוזיקה, כמו שקאמי זה קודם-כל ספרות, גם בכתביו המוגדרים כפילוסופיה.

 • נינה  ביום אוקטובר 6, 2006 בשעה 6:40 pm

  אין לי אכסיומות, וממילא שום דבר אפריורי. אני פשוט עוקבת עקב בצד אגודל אחרי מהלכי החשיבה המערבית באופן הגיוני. ולא, אין לי שום קשר כלשהו לפרויד. נהפוך הוא.
  באשר לציטוטים – אני נעזרת בהם להבהיר דברים. אין בכך משום הפיכתם לתורה.
  לגבי אנחנו – פשוט אנחנו, בני התרבות המערבית. סך הכל בני-אדם מעצבים חשיבה. החשיבה איננה מנותקת מאיתנו.

 • שפי  ביום אוקטובר 6, 2006 בשעה 7:51 pm

  יאללה נעזוב את זה, אין לי כוח עכשיו. אחרי החג אקרא עוד רשימות בבלוג שלך ואולי אכתוב תגובות – מי שאוהב ומקדיש כל-כך הרבה לקאמי אני מרגיש כלפיו קירבה כמעט משפחתית. 🙂

  לינקים לשתי רשימות שלי שקבעתי להן כמוטו ציטוטים מ"האדם המורד" (הראשונה פיליטון והשניה מסה שהיא כנראה יותר מדי יומרנית):
  http://israblog.nana.co.il/blogread.asp?blog=98991&blogcode=3055586

  http://israblog.nana.co.il/blogread.asp?blog=98991&blogcode=1716244

 • גק"ע  ביום אוקטובר 9, 2006 בשעה 7:52 pm

  מבחינה היסטורית זה טיעון שנראה די תקף, אבל ראוי לציין שעדיין ניתן לנסות ולהגן על סוג מסוים של רציונליות גם כיום.
  ג'ון מקדואל למשל עשה ניסיון מרתק ממש ב"מיינד אנד וורלד"
  ויש גם אחרים.

  במשפט אחד – ניתן לומר שמבנה השפה האנושית מחייב רציונליות, וככזה, אנחנו לא יכולים שלא לפעול לפיו, משום שמבנה השפה הוא מכונן המציאות שלנו. מבחינה לוגית הטיעון יוצא נגד ההפרדה הדיכוטומית בין "מציאות" ל"תפיסה", וטוען שלאחר ביטול ההפרדה הזו שאותה הוא מקבל זו טעות להמשיך ולהתייחס בנפרד ל"מיינד" ול"וורלד", וצריך ליצור סינתזה שלהם, שהיא בהכרח מבטאת סוג מסוים מאוד של רציונליות.

 • נינה  ביום אוקטובר 10, 2006 בשעה 11:44 am

  הטענה שמבנה השפה האנושית מחייב רציונליות היא טענתם של קאנט ו-ויטגנשטיין. קאנט: לחשיבה האנושית יש תמיד צורה של משפט: נושא-נשוא. יחסי נושא-נשוא מבוססים על חוק הזהות, והם ליניאריים.
  ויטגנשטיין: גבולות השפה הם גבולות המחשבה, מפני ששתי אלו אינן יכולות להיות לא לוגיות. [כאן הלוגיקה היא במובן של רציונליות. והראיתי שאין זהות בין השתיים].
  אבל כל זה תקף רק לגבי החשיבה המערבית, שצריכה וודאות ובהירות. לכן אנחנו גם מגדירים ומנתחים כל דבר.
  שפה היא תלויית תרבות, והיא משקפת את התייחסות התרבות לעולם.
  השפות הסינית והיפנית, למשל, הן שפות אידיאוגרפיות [של תמונה] וסמלים רעיוניים, והן ההיפך מרציונליות. המבנה הוא מבנה של יחסים: בין יש לאין, בין למטה ולמעלה. שרפשטיין, אם איני טועה, מכנה זאת "היגיון של שניות גומלין". כך, המילים לא משתנות, אין נטיות ואין קידומות או סיומות, וצריך לדעת את כל ההקשר של משמעות המשפט בכללותו כדי לדעת איך להשתמש בסימן ומה הוא אמור לבטא.
  הפסנתרנית מיצוקו אושידה אמרה באחד הראיונות שהיא מעדיפה את השפות האירופיות כי ביפנית "כן" זה לפעמים "כן", אבל גם "לא" ו-"אולי" ו-"נראה", ואילו היא מחפשת בהירות וודאות ורוצה להחליט ולברר, ולשם כך זקוקים לשפה אירופית.
  הייזנברג, ממבססי מכניקת הקוואנטים, כשניסה להסביר למה קשה להבין את תורת הקוואנטים,אמר, בצטטו את פון וייציקר, כי "החשיבה שלנו, שהשפה היא ביטויה, לא יכולה לבטא את אופי הקוואנטום. אין לנו מושגים לכך בשפה".
  השפה שלנו, שהיא חלק ממבנה החשיבה הרציונלי-ליניארי, משקפת את האופן בו אנחנו תופסים את העולם, גם היא ליניארית-דיכוטומית או-או, והדבר מגביל את יכולת הקליטה וההבנה שלנו, ולא רק לגבי הקוואנטום

 • נינה  ביום אוקטובר 10, 2006 בשעה 11:53 am

  אנחנו חושבים גם באמצעות תמונות שאנחנו רואים בראש. וגם לזה אין ביטוי בשפה המערבית.

 • גק"ע  ביום אוקטובר 10, 2006 בשעה 5:23 pm

  יש גם לא מעט חוקרי שפות מזרח שטוענים שמבנה השפה שלה הוא זהה לשלנו – וזה לא קשור בהכרח לנושא נשוא וכו',

  אבל בכל מקרה הטיעון הוא לא לוגי סטנדרטי כמו של אריסטו או קאנט או ויטגנשטיין
  אלא טיעון שמקדים כל שפה שהיא לתפיסה חושית
  זו לא רציונליות קאנטיאנית רגילה, אלא רציונליות אחרת מאוד, שלמעשה הרבה יותר קרובה לתפיסה פוסט מודרנית מאשר לקאנטיאנית

 • נינה  ביום אוקטובר 11, 2006 בשעה 8:15 am

  לא הבנתי מהו "טיעון לוגי סטנדרטי". הטיעונים של אריסטו, קאנט וכו' הם רציונליים, לא לוגיים, כפי שהסברתי.
  לוגיקה היא הסקת מסקנות בהתאם לנסיבות ללא הנחת הנחות מוקדמות.
  לא הבנתי מהו טיעון שמקדים שפה לתפיסה חושית, ולא הבנתי מהי רציונליות אחרת שקרובה לפוסט-מודרניות.
  רציונליות מתבססת על חוקי הזהות והסתירה, ועל ההנחה שקיימת אמת אחת מוחלטת, ושהאינסופי קודם לסופי ומתנה את קיומו. לא ידוע לי על "רציונליות אחרת מאוד" כהגדרתך. אשמח להכיר וללמוד.
  לגבי השפה, לא נראה לי, עפ"י התיאור שנתתי, שמבנה השפות סינית-יפנית זהה לשלנו, אלא אם הכוונה היא למגמה שיש כיום בשפות אלה לצמצם את מספר הסימנים ולנסות להגדיר יותר.
  זו כבר ההשפעה המערבית עליהן.

 • גק"ע  ביום אוקטובר 11, 2006 בשעה 6:07 pm

  אנחנו חורגים קצת מהמקום הזה לדעתי…
  ממליץ מאוד לקרוא את סלרס, ייתן לך פרספקטיבה חדשה.

  יש זרמים שלמים בפילוסופיה האנליטית שלא מקבלים את ההגדרות שציינת – ומנסים לנסות לנסח רציונליות חברתית לשונית
  חוץ מסלרס אפשר לציין גם את מקדואל כאמור כבולט שבהם ואת רורטי

 • אריאל  ביום אוקטובר 14, 2006 בשעה 4:14 pm

  גם ללוגיקה יש הנחות מוקדמות בדבר חוקי זהות-סתירה ושאר ירקות. כלומר , אין דבר שהוא נטול הנחות יסוד.
  ההנחה הרציונלית של חוק הסתירה היא האפשרות שלנו לתפוס דברים. כי לאדם אין אפשרות א-פריורי לתפוס דבר שקיים ולא קיים בו זמנית , ואין כאן אפשרות שלישית. דבר לא יכול להיתפס על- ידנו אם הוא לא קיים או שהוא דבר אחר. רק קיום מתקיים. ואין פה שום קשר למלחמת הישרדות אלא רק בתנאים הבסיסיים לתפיסה.
  הנחת הסיבתיות יכול מאוד להיות שהוא צעד אמוני גרידא, אבל לזכותי ייאמר שאני ממשיך ללכת אחריו בעקביות. אני קורא לכל מי שלא מניח סיבתיות בתשתית מנגנוני העולם, לעקוב אחרי ההנחה היסודית שהם עשו, כלומר אין סיבתיות, ובפעם הבאה שהם שוקלים אם כדאי לקפוץ מהחלון שינסו פעם אחת. כי הרי אין שום הכרח שהם יתנפצו על הרחוב שלמטה. אם לא הנחת סיבתיות, אז שיהיה לך את היושר ללכת בעקבות ההנחה הזאת.
  הרציונליות היא דרך אחת ללכת בעולם הזה. אי-רצינוליות היא דרך אחרת. משום מה עדיין לא נתקלתי באדם שבחר בדרך השנייה ונשאר בחיים.
  לא שזה אומר משהו, כן? אבל אם ברצוננו לחיות הרי שעלינו ללכת בכיוון הרציונליות
  למות יש לנו מספיק זמן.

 • נינה  ביום אוקטובר 14, 2006 בשעה 4:47 pm

  הלוגיקה שמתבססת על חוק הסתירה היא המכשיר של אריסטו, כפי שהסברתי במאמר, ויש לוגיקה של הרקליטוס, ש-בה, למיטב הבנתי, אין הנחות מוקדמות.
  אינני סבורה שאנחנו יכולים לתפוס את העולם רק כאו-או, פיזיקת הקוואנטים מוכיחה זאת, וראה התגובה שלי כאן לעיל תחת הכותרת "אפשר, אבל יש בעייה קטנה".
  הרקליטוס גם אומר זאת: אינך נכנס לאותו נהר פעמיים. זה אותו נהר וגם לא אותו נהר. לי זה נשמע מאוד הגיוני, אם כי ברור שזה לא רציונלי.
  ובאשר לסיבתיות – איני אומרת בשום מקום שאין סיבתיות. יש, אבל לא סיבתיות הכרחית ומוחלטת. יום מסביר זאת. אנחנו יודעים שאש שורפת, ולכן ניזהר לא להתקרב. אנחנו יודעים שקפיצה מהקומה העשרים פירושה התפזרות לכל עבר על המדרכה. ולכן לא נקפוץ [אלא אם כן…[. אבל אנחנו פירשנו סיבתיות כמהלך ליניארי הכרחי וניתן לאיתור ולידיעה, ועד כמה שידוע לי, היקום עצמו לא מתנהל כך. יש בו הרבה אקראיות, הרבה קפיצות קוואנטיות כמו למשל האבולוציה שלנו, ואין לנו הסבר לכך. בעייה נוספת בתפיסת הסיבתיות שלנו היא, שאנחנו מנסים למצוא אותה גם במובן של משמעות: למה דברים קורים לי. וכאן העניין מסתבך עוד יותר. אני מקווה שהמאמר הבא יראה שיש דרך נוספת להתנהל בעולם, דרך שהיא לא רציונלית ולא לא-רציונלית.

 • אריאל  ביום אוקטובר 16, 2006 בשעה 6:51 pm

  אני לא חושב שהבעיה היא בסיבתיות, אלא בנקודת התצפית שלנו שהיא מוגבלת א-פריורי. המוח שלנו מסוגל להכיל כמות מוגבלת של מידע, כאשר כדי לחזות אינסוף זמן באינסוף מרחב את זקוקה ל"נקודה המושלמת", לכסא של אלוהים בכבודו ובעצמו, כדי שתוכלי לדעת כל אירוע ואירוע
  ביקום הסיבתי, אם מניחים סיבתיות. זה שאנחנו בהיותנו ישויות עם מגבלות של סופיות לא מסוגלים לחזות במדויק דברים כי יש בידנו כמות
  .מוגבלת של מידע זה כבר דבר אחר
  מה גם, שבדוגמה שנתת על עליסה יש הנחות יסוד.
  למשל, אחד לא שווה לשניים.
  עליסה היא לא ריבה וגם לא מלכה.
  המלכה מחזיקה בריבה.
  והיד עוד נטויה, בכל משפט מסתתר לו מבנה לוגי כלשהו.
  ולכן, גם הנחת יסוד מוקדמת.

 • נינה  ביום אוקטובר 16, 2006 בשעה 7:38 pm

  לדעתי להרקליטוס אין הנחות יסוד, ללאו-צה אין הנחות יסוד, ואין פירוש הדבר שאי-אפשר לדעת. לפני כמה דקות שמתי באתר את החלק הבא שמדבר על זה. אולי זה יבהיר את כוונתי.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: